Kuntoilulaitteet.fi > Yhteystiedot

Tilausten toimituskulut 0€!

Rekisteri / Yhteystiedot

Suomen Suurkuluttajapalvelu Oy (Y-tunnus 04997629)
Ruotumiehenkatu 7 A 10 20360 Turku
myynti@kuntoilulaitteet.fi
puh.0400-822551
HUOM! Ehdimme vastata puhelimeen vasta klo.15.00 eteenpäin yhteydenotot mieluiten sähköpostitse.

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999, 10§ ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018.

Rekisterinpitäjä:
Suomen Suurkuluttajapalvelu Oy ( y-tunnus 0499762-9 )
Ruotumiehenkatu 7 A 10, 20360 Turku

Yhteyshenkilö:
Kai Alho
myynti@kuntoilulaitteet.fi
Suomen Suurkuluttajapalvelu Oy:n   verkkokauppa  Kuntoilulaitteet.fi

Rekisterin käyttötarkoitus 

Tietoja kerätään ja käsitellään asiakassuhteen ylläpitämiseksi. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakkaan suostumus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Ilman henkilötietoja, emme voi käsitellä tilaustasi.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Suomen Suurkuluttapalvelu Oy:n asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin voidaan tallentaa asiakkaan itsensä antamat tiedot asiakkuuteen liittyen, kuten yhteystiedot sekä Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten asiakasnumero, asiointi- ja käyttötiedot, tilaustiedot, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista, laskutus- ja toimitustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi niitä voidaan kerätä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talous-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity on sallinut tietojensa tällaisen luovuttamisen (esimerkiksi uutiskirjeen postitusohjelma). Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla. Tietoja vastaanottavat: yrityksemme ja sen valtuutetut työntekijät, maksunvälittäjät, kuljetusyritykset, tilitoimisto, tilintarkastaja ja yritys, joka ylläpitää sivujamme.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilystyaika

Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät ja toimeksiannosta työskentelevät henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja rekisterinpitäjään liittyvissä tehtävissään.

Tietoja säilytetään vain tarvittava aika. Lisäski joitakin tietoja säilytetään kauemmin lain asettamien velvollisuuksien, kuten kirjanpidon ja kuluttajakaupan vastuiden osoittamiseksi.

Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Verkkokauppaan rekisteröitynyt asiakas voi hallinnoida ja tarkastella omia tietojaan sekä korjata samalla mahdolliset virheelliset tiedot asiakastilinsä kautta.

Ostoskori

Kuntoilulaitteet.fi, Ruotumiehenkatu 7 A 10, 20360 Turku
puh. 0400-822551, sähköpostiosoite myynti@kuntoilulaitteet.fi